ผลการค้นหา


-
฿ - ฿
เรียงตาม : ที่เหมาะสมที่สุด
ความเห็นของผู้เรียน : Oxford International Oxford

อ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ

Oxford International Oxford
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 11,201
ความเห็นของผู้เรียน : Oxford International Oxford

อ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ

Oxford International Oxford
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 40
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 19,256
ความเห็นของผู้เรียน : EC English Language Schools: Oxford

อ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ

EC English Language Schools: Oxford
ระยะเวลา: 1 - 23 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 18,740
ความเห็นของผู้เรียน : EC English Language Schools: Oxford

อ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ

EC English Language Schools: Oxford
ระยะเวลา: 1 - 23 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 15,293
ความเห็นของผู้เรียน : Center of English Studies: Oxford

อ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ

Center of English Studies: Oxford
ระยะเวลา: 2 - 44 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 19,773
ความเห็นของผู้เรียน : Center of English Studies: Oxford

อ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ

Center of English Studies: Oxford
ระยะเวลา: 2 - 24 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 26,580
ความเห็นของผู้เรียน : Kaplan International: Oxford

อ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ

Kaplan International: Oxford
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 27
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 17,232
ความเห็นของผู้เรียน : Kaplan International: Oxford

อ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ

Kaplan International: Oxford
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 35
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 19,386
ความเห็นของผู้เรียน : Kaplan International: Oxford

อ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ

Kaplan International: Oxford
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 15,724
ความเห็นของผู้เรียน : Kings Oxford

อ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ

Kings Oxford
ระยะเวลา: 2 - 23 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 28
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 37,178
ความเห็นของผู้เรียน : Oxford International Study Centre

อ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ

Oxford International Study Centre
ระยะเวลา: 1 - 50 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 5 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 20,893
ความเห็นของผู้เรียน : Oxford International Study Centre

อ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ

Oxford International Study Centre
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 20
ช่วงอายุ: อายุ 5 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 16,586
ความเห็นของผู้เรียน : Regent Oxford

อ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ

Regent Oxford
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 25
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 22,703
ความเห็นของผู้เรียน : Regent Oxford

อ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ

Regent Oxford
ระยะเวลา: 1 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 15
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 17,318
ความเห็นของผู้เรียน : Regent Oxford

อ๊อกซฟอร์ด, ประเทศอังกฤษ

Regent Oxford
ระยะเวลา: 2 - 52 สัปดาห์
บทเรียนต่อสัปดาห์: 30
ช่วงอายุ: อายุ 16 ปีและมากกว่า
เริ่มวันที่
฿ 74,786

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน